top of page

WERKWIJZE AREND ARCHITECTEN

Projecten ontstaan door een wisselwerking tussen opdrachtgever en architect

Het uiteindelijke ontwerp van een woning (of ander gebouw) is steeds het resultaat van een dialoog tussen opdrachtgever en architect, niet van een monoloog van de ontwerper. Het is nooit de bedoeling dat het uiteindelijke resultaat enkel de visie van de architect weerspiegelt. De architect is immers niet de eindgebruiker van de woning.

Als architect is het onze taak om goed te luisteren naar de bouwwensen van de opdrachtgever en deze dan om te zetten in een realistisch, goed functionerend eindresultaat.

 

Wil dit zeggen dat de architect dan enkel een uitvoerder / tekenaar is, die letterlijk de vragen van de opdrachtgever omzet in plannen en beelden? Uiteraard niet. 

Als architect is het ook onze taak om de juiste vragen te stellen, het debat open te trekken, discussies (over leefpatroon, over het gebruik van de woonst, over prioriteiten,…) op gang te brengen, en daarbij de nodige suggesties te doen.  

Hierna kan worden gestart aan het ontwerpproces, dat de via talrijke besprekingen wordt bijgeschaafd tot het voldoet aan de wensen van de opdrachtgever.

Elk eindresultaat is daardoor telkens verschillend, aangezien ook elke opdrachtgever uniek is. 

Begeleiding in keuzes maken

Van elke keuze die U als opdrachtgever dient te maken, zal steeds besproken worden welke gevolgen deze keuze heeft op vlak van budget, timing en onderhoud. Enkel op die manier kan u weloverwogen keuzes gaan maken.

Voor de ene opdrachtgever kan dat een eyecatcher van een badkamer of keuken zijn, voor een andere opdrachtgever het nastreven van het laagst mogelijk E-peil, of het maximaliseren van de bebouwde oppervlakte in functie van het budget.

Ook bij de zoektocht naar de geschikte aannemers om de woning te realiseren, staan wij u bij. Doorheen de jaren hebben wij een netwerk opgebouwd van aannemers op wie we geregeld een beroep kunnen doen. Dit netwerk wordt continu ververst en aangevuld met aannemers die ons worden aangebracht door nieuwe opdrachtgevers.  

Een woning is geen showroom, maar een gebruiksvoorwerp

Bij zowel het ontwerp van een gebouw als bij de materiaalkeuze gaan functionaliteit en esthetiek hand in hand. Voor veel opdrachtgevers is de bouw van hun woning bovendien de belangrijkste financiële uitgave van hun leven, en wensen ze jaren plezier te mogen beleven hieraan.

Dat betekent dat wij erg veel belang hechten aan het onderhoud en het praktische gebruik van een woning. Dit vertaalt zich in een correcte detaillering, een doordachte keuze voor duurzame materialen en technische installaties. 

Daarbij vertrouwen wij liever op zaken die hun deugdelijkheid hebben, eerder dan te experimenteren met onbekende materialen en technieken. Dit neemt uiteraard niet weg dat wij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak.

 

Architect / bouwcoördinator

Een opdracht stopt niet bij het ontwerp, maar houdt tevens een coördinatie van de werken in.

Bij de zoektocht naar een geschikte architect baseren opdrachtgevers hun keuze in architect vaak enkel op basis van  de ontwerpstijl. Hoewel dit uiteraard een cruciaal criterium is, toch vormt het uitdenken van een geslaagd ontwerp slechts een klein onderdeel van onze tijdsbesteding. Veel meer tijd en energie kruipt er in het, binnen budget en timing, kunnen realiseren van dit ontwerp.

Hiervoor is een doordachte detaillering, een uitgebreid uitvoeringsdossier, een netwerk aan aannemers en een nauwgezette werfcoördinatie nodig.

Een correcte werfcoördinatie gaat bovendien verder dan enkel de opvolging der werken via werfbezoeken. Hierbovenop komt het aanvragen van offertes bij alle aannemers, de opmaak van een gedetailleerde planning en vele uren aan bellen en mailen met alle betrokken partijen, om het bouwproces zo gestroomlijnd mogelijk te houden.

bottom of page