top of page

Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door AREND architecten, met maatschappelijke zetel te Abdijstraat 32, 3001 Heverlee.

Over het privacybeleid
AREND architecten werkt met diensten op uw maat. Hiervoor willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. AREND archictecten vindt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Dit privacybeleid is van toepassing op alle “Arend architecten-diensten”, dit zijn alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Arend architecten aanbiedt.

AREND architecten kan het privacybeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de webiste van AREND architecten. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

Persoonlijke gegevens
AREND architecten verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren. Zo kunnen we onze diensten beter afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens ook contact met u opnemen.

Om informatie aan te vragen, kan u een invulformulier dienen in te vullen. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres en naam. Deze gegevens worden veilig opgeslagen. Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen zodra u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt.

We verzamelen gegevens over de manier waarop u de website van AREND architecten gebruikt via cookies, meer bepaald:

Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels,  of video’s u heeft gelezen of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen of gekeken.
Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. Hiermee kennen we een ruwe indicatie van uw locatie.


Waarvoor gebruiken we persoonlijke gegevens?
We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van de AREND architecten -diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan uw site of de Arend architecten website, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken.

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke AREND architecten -diensten en AREND architecten content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers.

AREND architecten kan contactgegevens ook gebruiken om u te informeren over nieuws, evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan AREND architecten ook laten weten als u niet langer wenst dat AREND architecten u hierover contacteert.

Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude, en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van AREND architecten als dat van onze gebruikers.

Om onze AREND architecten -diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van een aantal infrastructuur- of IT-diensten. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. AREND architecten laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en aan te pakken of de rechten van AREND architecten te beschermen.

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die AREND architecten over u verwerkt, inzien en onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. U kan AREND architecten contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens bovenaan dit document. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

AREND architecten vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

AREND architecten zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

bottom of page